Cont
SCEC 2023

Codul etic al FRNPM

 CODUL ETIC al FRNPM

 versiune pdf

         PREAMBUL

 

         Codul eticii sportive porneste de la principiul potrivit caruia consideratiile etice care se afla la originea fair-play-ului nu sunt un element facultativ, ci dimpotriva un lucru esential in orice activitate sportiva, in orice politica si in orice gestiune din domeniul sportului si ca ele se aplica la toate nivelele competentei si de angajament din activitatea sportiva - deopotriva in activitatile recreative ca si in sportul de competitie.

         Codul ofera un solid cadru etic menit sa asigure lupta impotriva presiunilor exercitate de societatea moderna, presiuni ce se dovedesc a primejdui bazele traditionale ale sportului, baze constituite din fair-play, spiritul colectiv si miscarea benevola.

         La copii si adolescentii care mâine vor deveni sportivi adulti sau vedete ale sportului, fair-play-ul reprezinta obiectivul principal. Prezentul cod se adreseaza in egala masura institutiilor si adultilor care exercita o influenta, fie directa sau indirecta, in implicarea si participarea tinerilor la sport, respectiv sportivilor, parintilor, oficialilor, tehnicienilor, personalului administrativ din cadrul federatiei, precum si sectorului comercial, inclusiv productia, vanzarea si marketingul articolelor de sport

         Prezentul cod include atât dreptul copiilor si adolescentilor de a practica un sport care sa le ofere satisfactii, cât si responsabilitatile ce revin institutiilor si adultilor-sportivii, federatia, structurile sportive memebre, tehnicieni si oficiali, profesionisti in activitati conexe(medici, maseuri, farmacisti, psihologi etc), precum si sectoru comercial si mass-media- ca promotori ai fair-play-ului si ca factori de garantie privind respectarea acestor drepturi.

 

         Capitolul I – DESPRE FAIR PLAY

 

Art.1- Definiţia fair-play-ului

         1.1.Fair-play-ul inseamna mult mai mult decât simpla respectare a unor reguli El cuprinde si notiuni ca prietenia, respectul fata de cel sau cei cu care iti este dat sa joci, precum si sportivitatea. El reprezinta, efectiv, un mod de a gândi, nu doar un comportament. Respectând regulile, conceptul include problematica luptei impotriva inselaciunii, a "artei" siretlicului, a dopajului, a violentei (fizice si, in egala masura, verbale), a inegalitatii in ivirea unor sanse, a comercializarii excesive si a coruptiei.

         1.2.Fair-play-ul este un concept pozitiv. Codul considera sportul drept o activitate socio-culturala, menita sa imbogateasca societatea, promovând prietenia intre natiuni, dar numai cu conditia de a practicat in mod loial. De asemenea, sportul este socotit o activitate care - daca este indeplinita cinstit - ingaduie individului sa se cunoasca si mai bine, sa se exprime pe sine, sa atinga mai deplin desavârsirea; ii mai ingaduie sa se dezvolte, sa dobândeasca anume priceperi si sa arate care ii sunt posibilitatile; sportul deschide drum interactiunii sociale, este un real izvor de placere, asigurând fiintei umane o stare placuta si sanatate. Beneficiind de o gama vasta de cluburi si de voluntari, sportul ofera oamenilor ocazia de a se implica si de a-si asuma anumite responsabilitati in societate.In plus, angajarea responsabila in unele activitati poate contribui la o mai mare sensibilizare in atitudinea oamenilor fata de mediul inconjurator.

 

Art.2 - Responsabilitatea fata de fair-play

         Participarea copiilor si a adolescentilor la activitati sportive se situeaza intr-un mediu social mai larg. Codul eticii sportive demonstreaza ca societatea si individul nu vor putea profita deplin de potentialele avantaje ale sportului decât daca fair-play-ul nu va mai fi socotit drept o notiune marginala, ci o preocupare centrala. Este limpede ca toti cei care, direct sau indirect, influenteaza si favorizeaza experienta traita, in cadrul sportului de catre copii si adolescenti, trebuie sa acorde notiunii respective o prioritate absoluta.

Art.3 - Federatia, structurile sportive si cele asociate sportului au urmatoarele obligatii:

             3.1. - sa creeze un cadru corespunzator fair-play-ului

             3.2. - sa difuzeze directive clare ce definesc comportamentele conforme sau potrivnice eticii si sa vegheze ca anumite incurajari si/sau sanctiuni coerente si adaptate sa fie aplicate in toate formele si la toate nivelele de participare;

             3.3. - sa vegheze ca luarea deciziilor sa corespunda prezentului cod de etica aplicabil disciplinelor natatie si pentatlon modern

             3.4. - sa sensibilizeze opinia publica in privinta notiunii de fair-play, in sfera lor de influenta, prin campanii, recompense, material pedagogic si oferte de pregatire. Totodata, sa urmareasca indeaproape aceste actiuni si sa le evalueze impactul;

             3.5. - sa instaureze sisteme care, in afara de asigurarea succesului in competitii, sa poata recompensa fair-play-ul si progresele realizate personal;

             3.6.- sa-i ajute si sa-i sustina pe gazetari, astfel incât acestia sa incurajeze "buna conduita".

             3.7.- sa sprijine modificarea efectuata in reglementari, astfel incât sa se poata raspunde nevoilor personale ale sportivilor; de asemenea, sa se puna accent nu doar pe dobândirea succesului in competitie, ci si pe fair-play;

             3.8.- sa fie instituite anumite garantii, spre a se evita exploatarea copiilor, cu deosebire a celor care dovedesc aptitudini precoce;

             3.9. - sa se procedeze in asa fel, incât toti membrii persoane fizice sau juridice, care si-au asumat responsabilitati privitoare la sportivi (copii si adolescenti) sa aiba calificarile necesare indrumarii, formarii, educarii acestora, sa-i antreneze si, mai ales, sa-i ajute sa inteleaga transformarile biologice si psihologice care insotesc procesul firesc de maturizare;

            3.10.- sa se procedeze in asa fel incât sanatatea, siguranta si starea placuta a sportivului  sa devina o prioritate si sa treaca inaintea reusitei obtinute prin vreo persoana interpusa, inainte chiar de reputatia asociatiei, a clubului, a antrenorului sau a parintelui.

 

Art.4 - Persoanele fizice implicate (tehnicieni, oficiali,) au urmatoarele responsabilitati:

 

            4.1. - sa aiba un comportament exemplar, astfel incât sa constituie, pentru tinerii sportivi, un adevarat model; sa se abtina, oricare ar fi imprejurarile, sa adopte sau sa inchida ochii in fata cine stie carui comportament neloial observat la altii; sa aplice sanctiuni corespunzatoare unui asemenea tip de comportament;

            4.2. - sa vegheze ca nivelul de formare si de calificare sa fie adaptat nevoilor sportivului in functie de diferitele stadii ale angajarii sale in sport.

            4.3. - sa se procedeze in asa fel incât sanatatea, siguranta si starea placuta a tânarului sportiv sa devina o prioritate si sa treaca inaintea reusitei obtinute prin vreo persoana interpusa, inainte chiar de reputatia scolii, a clubului, a antrenorului sau a parintelui;

            4.4.- sa-i faca pe tinerii sportivi sa traiasca o experienta sportiva care sa-i indemne sa participe, de-a lungul vietii, la activitati fizice sanatoase;

            4.5.- sa fie evitata o anumita atitudine in tratarea copiilor si anume aceea de a-i socoti drept niste mici adulti; dimpotriva, sa se tina seama de toate transformarile fizice si psihologice care insotesc dezvoltarea copilului si care pot influenta performanta sportiva;

            4.6. - sa nu se puna in nici un copil sperante carora el nu le-ar putea raspunde pozitiv;

            4.7. - sa se acorde importanta placerii si bucuriei incercate de catre sportiv si sa nu fie niciodata exercitata asupra copilului presiuni potrivnice dreptului sau de a decide nesilit in participarea sa;

 

 


        

             Capitolul II – PREVENIREA ŞI COMBATEREA violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive

 

         Art.5 - Federatia, prin organele sale, va promova masuri de combatere a violentei in sport la toate nivele de pregatire si/sau competitie, manifestand permanent o attitudine critica orice fenomen de natura a atrage aplicarea dispozitiilor Legii nr.4/2008.

         Art.6 - Sportivii, tehnicienii, oficialii si toti participantii la procesul de pregatire si la cel competitional vor abvea un comportament corespunzator si o atitudine critica, combatand prin  mijloacele legale orice fenomen de natura a perturba, prin violenta sa, actiunile sportive.

 

               Capitolul III – CPMBATEREA DOPAJULUI ÎN SPORT

 

         Art.7 - Federatia, in colaborare cu Agentia Nationala Antidoping, au obligatia de a adopta permanent si de a face cunoscute tuturor celor implicati in natatie si pentatlon modern:

                       7.1 - masurile pe care considera ca trebuie sa le adopte pentru prevenirea si combaterea, la nivelul ramurilor, a fenomenului de dopaj;

                       7.2 - permanenta sa atitudine de incurajare a practicarii unui sport curat, in vederea protejarii sanatatii sportivilor si respectarii principiilor fairplay-ului;

                       7.3 - masurile pe care le adopta pentru promovarea si sustinerea cercetarilor antidoping, respectand totodata obligatia legala de a supune anual testarilor doping sportivii care participa la competitiisi/sau la pregatire

 

         Art.8 - Sportivii au obligatia de a :

                      8.1.- se prezenta la controalele doping organizate conform legii;

                      8.2.- nu utiliza sau ingera substante, medicamente si alte asemenea, fara a consulta in prealabil personalul de specialitate medica;

                      8.3. - se prezenta la instruirile organizate la nivelul federatiei, loturilor nationale, cluburilor, privitoare la aspectele legate de dopajul in sport;

                      8.4.-  nu detine substante sau aplica metode interzise

 

         Art.9 - Personalul asistent al sportivilor (antrenori, instructori, oficial, personal medical sau paramedical) are obligatia de a :

                      9.1.- supraveghea permanent activitatea si comportamentul sportivilor in ce priveste insusirea informatiilor legate de prevenirea dopajului in sport;

                      9.2.- informa permanent organele abilitate in legatura cu locurile de desfasurare a cantonamentelor, concursurilor, pentru ca sportivii pregatiti sa poata fi gasiti in vederea efectuarii testarilor prevazute de normele legale in vigoare.

                      9.3.- a cunoaste lista substantelor interzise si de a nu administra sportivilor astfel de substante;

                      9.4 - colabora cu federatia si cu ANAD pentru imbunatatirea continua a activitatii de prevenire si combatere a dopajului in sport.

 

         Capitolul IV – RESPECTAREA DEMNITĂŢII ŞI AUTORITĂŢII. INTEGRITATEA MORALĂ

 

         Art.10 - Membrii FRNPM, organizatorii competitiilor si manifestarilor oficiale, participantii la acestea, precum si personalul administrativ al federatiei trebuie sa:

                     10.1.- dovedeasca respect si stima pentru autoritatile sportive nationale si internationale, pentru reprezentantii acestora, in spiritul regulamentelor soi legilor elaborate de acestea;

                   10.2.- respecte “drepturile omului” si demnitatea umana ca o cerinta fundamentala a activitatii sportive;

                   10.3. - nu tolereze nici o forma de discriminare intre participantii le activitatea sportiva in raport de rasa, sex, apartenenta politica, etnica, religioasa, ori de statutul familial;

                   10.4. - sa nu tolereze si sa combata pribn orice mijloace orice forma de hartuire fixica, morala, profesionala sau sexuala;

                   10.5. - sa manifeste cinste si corectitudine in comportament, sa evite orice conflict fizic sau verbal in cadrul procesului de pregatire si in cel competitional, in tara si in strainatate;

                   10.6. - sa respecte normele morale si de conduita, regulile si regulamentele organizatorilor sau federatiei internationale,  precum si normele legale ale locului/tarii in care se desfasoara procesul de pregatire sau competitia;

                   10.7. - sa procedeze cu tact si sa se abtina de la declaratii necontrolate in fata organelor de presa din tara sau strainatate, declaratii care ar putea aduce atingere demnitatii tarii, federatiei, federatiei internationale, organizatorilor, sponsorilor sau altor participanti la procesul de pregatire si/sau competitional

 

         Capitolul V –  SANCŢIUNI

 

         Art.11 - Nerespectarea dispozitiilor prezentului cod etic atrage aplicarea de sanctiuni in conformitate cu prevederile statutului, ROF-ului si regulamentului disciplinar al FRNPM, in cazul membrilor afliati, sportivilor si oficialilor federatiei si in conformitate cu Regulamentul de Ordine Interioara si Codul Muncii, in cazul personalului salariat.

 

         Capitolul VI – DISPOZIŢII FINALE

 

         Art.12 - Dispozitiile prezentului cod se completeaza cu cele ale Cartei Europene a Sportului, Codului Eticii Sportive, legislatiei in vigoare privitoare la violenta in sport si la prevenirea si combaterea dopajului.

         Art.13 - Toti membrii federatiei precum si intregul personal implicat in activitatea ramurilor natatiei si pentatlonului modern au obligatia de a aplica, respecta si imbunatati textul prezentului cod.