Cont
SCEC 2023

Regulament transferari

  REGULAMENTUL DE TRANSFERARE AL SPORTIVILOR

Valabil incepand cu data de 16.07.2020

 versiune pdf

 

 

REGULAMENTUL PRIVIND TRANSFERAREA SPORTIVILOR LA ÎNOT, SĂRITURI ÎN APĂ ŞI PENTATLON MODERN, DE LA O UNITATE LA ALTA

 

Transferarea sportivilor de la o unitate sportivă la alta se face în baza “Regulamentului de Transferări” care vizează:

-       asigurarea unei mari stabilităţi şi continuităţi în activitatea sportivilor la secţiile de înot, sărituri în apă şi pentatlon modern la care sunt legitimaţi, în vederea consolidării şi dezvoltării acestora;

-       stimularea interesului tuturor factorilor interesaţi în acest domeniu în asigurarea celor mai bune condiţii de pregătire a sportivilor;

-       instaurarea unor raporturi echitabile între unităţile sportive, între acestea şi sportivi.

 

ART. 1

          Transferarea sportivilor de la un club sportiv la altul se poate efectua numai în perioada de transferări stabilită de Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern , respectiv

          03 ianuarie – 15 februarie şi

          15 septembrie – 15 octombrie.

 

ART. 2

          Competenţa în aprobarea şi efectuarea transferărilor revine Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern, prin Biroul federal.

 

ART. 3

          Sportivul are dreptul de a depune o singură cerere de transfer într-un an competiţional.

 

ART. 4

          Pentru aprobarea unui transfer de la o unitate sportivă la alta vor fi depuse la Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern, următoarele documente:

a)    legitimaţia sportivă  - carnetul de legitimare al sportivului;

b)    acordul (dezlegarea) clubului de unde pleacă;

c)    cerere tip transfer, completată şi semnată de sportivul respectiv, cu avizul scris al unităţii la care doreşte să activeze;

d)    dovada achitării taxei de transfer.

 

ART. 5

          Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern poate aproba transferarea sportivilor, fără acordul scris (dezlegarea) al clubului, în următoarele situaţii:

a)    sportivii care intră în anul I în învăţământul superior curs de zi şi solicită trecerea la un club universitar din localitatea respectivă.

În cazul în care localitatea unde au reuşit la examen, nu există o unitate sportivă universitară, sportivii pot fi transferaţi la alt club (la cerere) din localitatea respectivă;

b)    sportivii absolvenţi ai învăţământului superior;

 

c)    sportivii care nu au participat timp de un an la nici un fel de competiţii oficiale

d)    sportivii care au făcut parte din secţii care s-au desfiinţat cu aprobarea Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern, pot opta imediat pentru alt club;

e)    sportivii care au avut dezlegare pe termen de 1 – 2 ani, la expirarea acestui termen trec automat la clubul care a eliberat dezlegarea pe termen;

f)     în cazuri cu totul deosebite, în situaţia schimbării domiciliului şi a locului de muncă cu acte legale; pentru juniori- schimbarea domiciliului părinţilor şi/sau a şcolii, dovedită de asemenea prin acte legale.

 

 

ART. 6

          Pentru sportivii care doresc să se transfere în urma intrării la facultate , este necesar să se prezinte o adeverinţă de la organele în drept.

 

ART. 7

          Transferările aprobate se vor ridica în urma prezentării unei chitanţe, achitată de clubul unde se transferă, ca taxă de transfer.

 

ART. 8

          Sportivii români se pot transfera la un club din altă ţară doar cu dezlegarea clubului unde a activat şi aprobarea federaţiei.

 

ART.9

          La terminarea contractului cu un club din străinătate sportivul se întoarce  la clubul de unde a plecat.

 

ART.10 Transferul sportivilor de la categoriile Masters (aprobat in BF 8.11.2017)

 

- sportivii au obligatia de a anunta clubul la care sunt legitimati ca doresc sa se transfere, fara a avea nevoie de dezlegare pentru acest demers. Sportivii nu pot beneficia de aceasta facilitate daca doresc sa participe la campionatul national de seniori sau alte competitii non-masters;

 

- taxa transfer – nu se percepe pentru sportivii care nu au participat timp de 2 ani consecutivi la campionatele nationale;

 

- sportivii care sunt legitimati la categoria Masters isi pastreaza numarul de identificare (marca) in cazul in care au fost legitimati anterior sau, in cazul in care este prima legitimare, primesc un numar de identificare nou.

 

ART. 11 Conditii in care sportivul este considerat „radiat” si se poate elibara o noua legitimatie, fara plata transferului.

-       Un sportiv care nu a mai participat la competitii oficiale pentru o perioada de 5 ani, va fi considerat radiat. El va putea sa se legitimeze la orice club afiliat FRNPM fara a plati taxa de transfer. Marca acordata la prima legitimare va fi pastrata daca aceasta se regaseste in baza de date a federatiei.