Cont
SCEC 2023

Regulamente pentatlon

 

 

 REGULAMENTUL COMPETIŢIILOR DE PENTATLON MODERN

versiune pdf

1. ASPECTE GENERALE

1.1 Următoarele reguli trebuie aplicate în toate competiţiile oficiale sau neoficiale organizate sub egida UIPM. Acestea nu pot fi schimbate sau modificate fără aprobarea UIPM.

 

1.2 CATEGORIILE OFICIALE DE COMPETIŢII:

- Categoriile A, B şi C.

- A, Jocurile Olimpice(J.O.), Campionatele Mondiale(C.M.), competiţii continentale şi regionale(CISM) şi Cupele Mondiale.

- B, competiţii internaţionale de calificare.

- C, alte competiţii organizate sub egida UIPM sau de una din federaţiile membre.

- Categoriile A şi B sunt dirijate de un delegat tehnic. Competiţiile de categoria A sunt de aceleaşi tip cu Campionatele Mondiale de seniori, cu excepţia J.O..

 

1.3. DESFĂŞURAREA COMPETIŢIILOR

a) Într-o singură zi (toate probele se desfăşoară într-o singură zi).

b) Alte competiţii desfăşurate în 2 sau 3 zile, în cazul că este nevoie de 2 zile pentru călărie. Clasamentele individuale şi pe echipe sunt determinate simultan.

c) Ştafeta se desfăşoară într-o singură zi.

1.4  CELE 5 PROBE SUNT:

            INOT, SCRIMA, CALARIE, PROBA COMBINATA ( TIR + CROS)

 

Individual

 

Ştafetă

 

ÎNOT

 

Seniori, juniori, tineret A, B

Înot liber 200m.

 

Înot liber

3x100m seniori şi juniori.

2x100m stafeta mixta

 

SCRIMĂ

 

1 tuşă într-un minut

Spadă electrică

X1 contra Y1

X2 contra Y2

X3 contra Y3

3 tuşe în 3x1 minut

 

CĂLĂRIE

 

Competiţiile de cat. A, finale şi alte competiţii :

-          12 obstacole pe 350 – 450m.

În semifinale nu se efectuează călărie ;

  Parcurs cu obstacole

    Viteza 350/minut afară 300m./interior

9 obstacolex3x350m.

(fără combinaţie de obstacole)

 

PROBA COMBINATĂ

(TIR şi ALERGARE)

 

Competiţiile de cat. seniori şi cat.A :

-          3000m. + 3x5 ţinte (timp max.1’10“) 

Competiţiile de cat.B :

-          2000m. + 2x5 ţinte (timp max.1’10”)

  20m. alerg. – 5 ţinte, 1000m. alergare – 5 ţinte, 1000m. alergare – 5 ţinte, 1000m. alergare

   

3 x (2000m. alerg. + 2x5 ţinte cu timp max.1’10”)

 

2 x (2000m. alerg. + 2x5 ţinte cu timp max.1’10”)

 

1.5. ORDINEA PROBELOR

 

a) Categoria A, ordinea probelor în finală:

         1. Înot

         2. Scrimă

         3. Călărie

         4 – 5. Proba combinată (tir + alergare)

 

b) În competiţiile de categorie B şi C şi în semifinalele categoriei A, ordinea probelor poate fi stabilită în funcţie de nevoile de organizare. În semifinalele categoriei A proba combinată trebuie să fie ultima probă.

 

1.10. CAMPIONATELE MONDIALE

 

1.10.1 Campionatul Mondial pentru bărbaţi se va organiza în anii dintre Jocurile Olimpice, iar pentru femei, juniori şi junioare, tineret A (fete şi băieţi) şi ştafetele de seniori bărbaţi se va organiza anual Campionat Mondial.

1.10.2. În cadrul Campionatelor Mondiale individuale se face un clasament individual şi unul pe echipe. Acesta va fi efectuat prin adiţionarea punctelor primilor 3 membri echipelor, pentru aceasta utilizându-se şi rezultatele obţinute în semifinale. Dacă la C.M. se organizează şi un concurs de ştafetă, acesta se va desfăşura înaintea competiţiei individuale.

1.10.3. Campionatele Mondiale se vor organiza cu semifinale, o zi de pauză şi finala.

1.10.3.1 Semifinalele:

a) Se organizează pe 4 probe, fără călărie, într-o singură zi.

b) Grupele semifinale vor fi alcătuite din 24-26 concurenţi, cu maximum 2 sportivi din aceeaşi ţară.

c) Plasarea concurenţilor în semifinale se va face conform Ranking List a UIPM.

d) Calificările în finală se vor face astfel:

         - 2 semifinale – primii 16 din fiecare grupă

         - 3 semifinale – primii 10 din fiecare zece+2 la punctaj din locurile 11

         - 4 semifinale – primii 8 din fiecare grupă

e) Finala se organizează cu 32 de concurenţi într-o zi.

 

1.12 CUPELE MONDIALE

 

1.12.1. Aceste competiţii se vor desfăşura în acelaşi fel:

În prima zi semifinale fără călărie, a două  zi repaus, finala în a 3-a zi. Repartiţia sportivilor în grupele semifinale se va face conform listelor de calificare(vezi 1.10.3.1 c)

1.12.2. Numărul maxim de participanţi va fi de 96.

1.12.3. Fiecare federaţie poate fi reprezentată de cel puţin 1 concurent şi maximum 3 dacă corespund următoarelor criterii:

         - masculin seniori     4700pct.

         - feminin senioare    4500pct.

         - masculin juniori      4500pct.

         - feminin junioare     3000pct.

1.12.4. Dacă cota de 96 de sportivi nu este întrunită, organizatorii pot invita următorii sportivi din Ranking List, dacă aceşţia corespund cerinţelor 1.12.3. Nici o federaţie nu poate înscrie mai mult de 4 reprezentanţi.

1.12.5 Dacă nu se întrunesc 96 de concurenţi pot fi invitaţi alţii, chiar trecând peste numărul de 4 sportivi pe ţară.

1.12.6. Federaţia organizatoare poate înscrie în fiecare semifinală câte 3 sportivi, şi participă din oficiu la concursul de ştafetă.

1.12.7. Participarea la CM de ştafetă nu este posibilă decât pe baza rezultatelor obţinute la campionatele regionale sau de calificare. Dacă nu se organizează nici un concurs pe un continent, echipele federaţiilor respective nu vor participa la CM.

Continentele sunt reprezentate astfel:

Africa                                                                    1 echipă

America de Nord şi Centrală                                    2 echipe

America de Sud                                                      1 echipă

Asia                                                                       3 echipe

Europa                                                                   7 echipe

Oceania                                                                  1 echipă

Federaţia organizatoare                                           1 echipă

 

Total                                                                      16 echipe

 

Când un continent nu organizează calificări pentru echipe de ştafetă, locurile libere la CM sunt repartizate altor echipe, conform Ranking List pentru ştafetă.

 

1.15. PROGRAMUL

 

1.15.1. Programul competiţiilor oficiale este alcătuit cu un an înaintea desfăşurării competiţiilor şi este aprobat în congresul UIPM. Odată aprobat în comisia tehnică este imediat trimis federaţiilor.

 

1.24. GRUPELE DE VÂRSTĂ

 

Toate competiţiile UIPM sunt organizate în cadrul grupelor de vârstă următoare:

Tineret E                          10 ani şi mai mici

Tineret D                         11-12 ani

Tineret C                          13-14 ani

Tineret B                          15-16 ani

Tineret A                          19-21 ani

Seniori                             22-39 ani

Masters                           40 ani şi mai mult

 

1.25 ŞEDINŢĂ TEHNICĂ

 

1.25.1. Şedinţa tehnică face parte din competiţie şi este obligatorie prezenţa antrenorilor sau a căpitanului de echipă. În absenţa acestora echipa nu poate fi inclusă în concurs. Dacă o federaţie, nu poate ajunge la şedinţa tehnică(probleme de transport) aceasta poate fi reprezentată de o altă federaţie, cu condiţia ca înainte de şedinţa tehnică cu minimum 5 ore să se trimită toate datele necesare(numele şi codul UIPM, timpul de înscriere, poziţia în echipă a sportivilor, etc.)

1.25.2 Şedinţa tehnică va avea loc înaintea primei probe, în prezenţa antrenorilor şi a căpitanilor de echipă. Organizatorii trebuie să distribuie cu această ocazie:

- Programul probelor

- Planul parcursului de călărie

- Planul parcursului de proba combinată.

1.25.3. Rezultatul probei de încercare a cailor va fi transmis delegaţiilor cu cel puţin 1 oră înaintea tragerii la sorţi, şi aceasta trebuie să conţină:

- greşelile comise la fiecare obstacol şi timpul realizat pe parcurs.

- lista cailor cu numărul lor, nume, sex, vârstă, culoare, temperament, caracteristici, şi tot ce este necesar pentru o cunoaştere mai bună a calului.

 

 

1.26. ORDINEA DE START

 

1.26.1. Ordinea startului în cadrul echipelor se va înainta în scris la şedinţa tehnică.

1.26.2. La proba de scrimă în competiţiile de 1 zi, echipele de organizare sunt formate din 2 sportivi.(2 sportivi de aceeaşi naţionalitate pot fi în aceeaşi echipă)

1.26.3. Dacă una sau mai multe naţionalităţi nu pot forma echipe complete, sportivii vor fi plasaţi în echipe mixte, ordinea lor fiind stabilită pe cale amiabilă sau prin tragere la sorţi.

 

1.31.PARTICIPAREA

 

1.31.1 Federaţiile membre UIPM şi sportivii acestora nu au permisiunea de a concura în probe sau competiţii care nu sunt organizate în concordanţă cu regulile UIPM, şi nu sunt sub egida UIPM, sau a unei federaţii membre.

1.31.2 Toate invitaţiile trebuie adresate prin intermediul federaţiei naţionale.

1.31.3. Este interzisă invitarea la competiţii a sportivilor care nu sunt afiliaţi al federaţia naţională.

1.31.4. În competiţiile internaţionale a căror organizare este încredinţată unor federaţii membre(JO sau CM) sunt autorizaţi sportivii federaţiilor membre UIPM.

1.31.5. Federaţiile membre UIPM au în directa supraveghere şi organizare toate activităţile de pentatlon modern şi sunt autorizate să organizeze competiţii naţionale.

 

1.32. CLASAMENTUL

 

1.32.1 Clasamentul general rezultă din adiţionarea punctelor obţinute în fiecare probă.

1.32.2. Sportivul care acumulează cel mai mare punctaj va fi declarat învingător, restul ierarhiei se stabileşte în ordine descrescătoare a punctajului general obţinut de fiecare sportiv.

 

1.38. ANTIDOPINGUL

 

1.38.1 Regulile de control doping adoptat de CIO se aplică şi în cazul pentatlonului modern.

 

2.PRINCIPALELE REGULI ALE PROBELOR

 

2.1. ÎNOTUL

 

2.1.1. Înotul liber pe următoarele distanţe:

- 200m de la tineret B până la seniori

- 3x100m pentru seniori la proba de ştafetă

- 2x100m stafeta mixta

2.1.2. Se aplică regulile generale competiţionale FINA

 

2.1.3. PUNCTAJUL ACORDAT ÎN COMPETIŢIA INDIVIDUALĂ

 

2.1.3.1. Pentru masculin seniori, senioare, juniori, tineret A şi B 2.30.00=1000pct

2.1.3.2. Pentru fiecare 3 zecimi de secundă se adaugă sau se scade 4 pct.

 

 

 

2.1.4. PUNCTAJUL ACORDAT LA ŞTAFETĂ

 

2.1.4.1. Pentru masculin si feminin , seniori şi juniori 3.15.00=1000pct

2.1.4.2. Pentru fiecare 3  zecimi de secundă se adaugă sau se scad 4 pct

2.1.5 Pentru stabilirea clasamentului timpul real este luat în considerare şi nu timpul utilizat la calculele punctajului. La JO şi CM cronometrajul electronic cu sutimi de secundă este obligatoriu.

2.1.6. În funcţie de bazinul utilizat calcularea punctajului se face prin adiţionarea a patru secunde în bazin de 25m şi 2 sec. în bazin de 33 m

 

2.2. SCRIMA

 

2.2.1. Proba de scrimă este organizată într-o serie mică unde echipele se confruntă într-o ordine prestabilită.

2.2.2. Fiecare tuşe este socotită în clasamentul individual şi în cel pe echipe.

2.2.3. Pentru competiţiile de 1 zi şi tradiţionale, toate asalturile se desfăşoară pentru o tuşă decisivă, judecată de un aparat agreat de UIPM.

2.2.4. În competiţia de 1 zi echipele sunt consituite din 2 sportivi care pot fi de aceaşi naţionalitate.

2.2.5. Lungimea planşei este de 14m, iar lăţimea între 1.50-2m.

2.2.6. Greutatea totală a spadei trebuie să fie sub 770g iar lingimea acesteia max. 110cm.

 

2.3. CĂLĂRIA

 

2.3.1. Competiţia individuală: 12 obstacole, cu 350-450m pe minut(viteza), un cal pentru fiecare concurent. Parcursul poate avea o combinaţie de sărituri dub, şi una triplă. În semifinale se poate concura fără proba de călărie.

- competiţia de ştafetă: 9 obstacole, 3x350m, cu 3 cai pentru fiecare echipă/ 2x350m-2 cai-mixt.

Parcursul este fără combinaţii de obstacole. Pentru competiţiile de calificare continentală, se poate utiliza un singur cal pentru echipă pe un parcurs de … 3x200m cu 6 obstacole, fără combinaţii.

2.3.2. La competiţiile de categoria A cel puţin 7 obstacole cu înălţime de 1,20m, în caz contrar se va aplica o corecţie de 0.9 în listele de calificare.

2.3.3. Ţinuta călăreţilor trebuie să fie corectă, atât la tragerea la sorţi, cât şi la vizionarea parcursului de călărie.

Călăreţul poate purta:

- uniforma unui club de călărie recunoscut de federaţie

- uniforma de vânătoare(haină roşie sau neagră, pantaloni albi şi tocă)

- haină de călărie sau veşmânt naţional, cămaşă albă cu mâneci lungi şi guler, cravată, pantaloni de călărie.

- obligatoriu de purtat cască sau tocă cu calotă specială.

2.3.4. Lungimea pintenilor este de 30mm max. iar cravaşa de 75cm. Nici pintenii nu este admis să aibă porţiuni tăioase care pot răni caii.

2.3.5. Un parcurs efectuat fără greşeală în timpul dat aduce sportivului individual sau echipei 1200pct. Toate penalităţile se scad din aceste 1200pct.

 

2.4. PROBA COMBINATĂ

 

2.4.1. Proba constă în:

  20m. alerg. – 5 ţinte, 1000m. alergare – 5 ţinte, 1000m. alergare – 5 ţinte, 1000m. alergare.

 

2.4.2. Punctajul individual:

- pentru masculin şi feminin - seniori, juniori şi tineret A, B  12’30 = 2000 pct.

- pentru fiecare secundă se adaugă sau se scad 4 pct.

2.4.3. Punctajul la ştafetă:

              2.4.3.1  Punctajul la ştafetă 3 persoane:

- pentru masculin şi feminin - seniori, juniori şi tineret A, B  25’00 = 2000 pct.

- pentru fiecare secundă se adaugă sau se scad 4 pct.

              2.4.3.2  Punctajul la ştafetă 2 persoane, stafeta mixta

- pentru stafeta mixta , - seniori, juniori şi tineret A, B  17’00 = 2000 pct.

- pentru fiecare secundă se adaugă sau se scad 4 pct.

 

3. COMPETIŢII PENTRU TINERET

 

3.1. Programul oficial pentru tineri este:

- Înot + cros într-o zi  (biatlon);

- Înot + proba combinată (tir + alergare) într-o zi;

- Înot + scrimă + proba combinată (tir + alergare) într-o zi sau 2 zile;

 

3.2. Biatlon:

 

 

Tineret C

Tineret B

Tineret B+A

 

Băieţi, fete

Băieţi, fete

Băieţi, fete

Înot

100m

200m

200m

Alerg.

1000m

2000m

3000m

 

3.3 Punctajul:

 

Proba

Categoria

Distanţa

1000 pct.

+/- puncte

Înot

Tineret băieţi C

  100m

  1.14.00

    0.1 = 1pct

 

Tineret băieţi B, A

  200m

  2.30.00

    0.1 = 1pct

 

Tineret fete C

  100m

  1.20.00

    0.1 = 1pct

 

Tineret fete B, A

  200m

  2.40.00

    0.1 = 1pct

Alergare

Tineret băieţi C

1000m

  3.10.00

    0.5 = 3pct

 

Tineret fete C

1000m

  3.40.00

    0.5 = 3pct

 

 

 

2000 pct.

+/- puncte

Proba combinată

Tineret băieţi B

2000m + 2x5 ţinte

 14.00”00

1 sec. = 4 pct

 

Tineret fete B

2000m + 2x5 ţinte

 14.00”00

1 sec. = 4 pct

 

Seniori   + A

3000m + 3x5 ţinte

 14.00”00

1 sec. = 4 pct

 

Senioare + A

3000m + 3x5 ţinte

 14.00”00

1 sec. = 4 pct

 

4. EXIGENŢE PRIVIND ECHIPAMENTUL SPORTIVILOR

 

4.1. ÎNOT

- costum de baie netransparent(nu sunt specificaţii privind modelul sau culoarea)

- se recomandă cască cu emblema naţională şi numele sportivului

 

4.2. SCRIMĂ

- bluză FIE, rexistentă la 1600 N;

- pentru competiţiile de categoria A, sub bluza de 1600 N, o dublură de securitate de 1600 N, în total 3200 N.

- pantaloni scrimă FIE 1600 N.

- cochilie protectoare bazin ;

- mască scrimă FIE, cu guler, rezistentă la 1600 N.

- pantofi albi ;

- şosete albe, lungi până la genunchi ;

- brasardă cu culorile naţionale şi emblemă naţională ;

- numele competitorului şi codul ţării, imprimate clar pe spate, în culoarea albastră sau neagră, cu litere de înălţimea minimă de 6cm. Dacă acestea sunt imprimate pe un alt material, acesta trebuie cusut sau lipit şi nu prins în ace ;

4.3. CĂLĂRIE

- cască sau tocă cu calotă specială, ambele prinse sub bărbie.

- pinteni cu lungimea max. de 30mm

- cravaşă cu lungimea max. de 75cm

- cizme de calarie ( curate)

- brasardă cu culorile naţionale pe braţul stâng sau emblemă naţională pe haină;

 

4.5. PROBA COMBINATĂ

- şort;

- tricou cu însemnele naţionale şi numele sportivului inscripţionat pe spate , si pe piept;

- pistol cu laser si tinte laser